Spola pinket
inkontinensdagen 6 maj
Inkontinensdagen är instiftad av nätverket Kontinet 2013.


Om du har överrinningsinkontinens så är din urinblåsa ständigt full och läcker lite hela tiden. Den här formen av inkontinens är vanligast hos män med förändring i prostatan eller urinröret. Men överrinningsinkontinens kan även drabba kvinnor och är ofta förorsakade av sjukdomar som diabetes, diskbråck eller vid förändringar i ryggkanalen.
Är du man och har en förstorad prostata gör det att urinröret trycks ihop. Du kan också ha en förträngning i urinröret, som gör att urinen har svårt att passera. Det medför att urinblåsan inte kan tömmas och tänjs ut istället. När blåsan till slut blir överfull blir trycket så stort att urinen pressas förbi prostatakörteln i små skvättar som upplevs som läckage. Tar du inte tag i problemet i tid kan du få skador på både njurar och urinblåsa.

Kännetecken

  • Din blåsa är sprängfylld nästan hela tiden, så full att det läcker och rinner över.
  • Är du lite äldre kan du även råka ut för efterdropp. Det innebär att du läcker urin efter att du har kissat klart.

Tips och råd

  • Sök hjälp: har du redan fått diagnosen förstora prostata så vänd dig till din läkare eller mottagning och be om hjälp även för din överrinningsinkontinens. Om inte, sök dig till närmaste distriktssköterska, husläkare eller kontinensmottagning för hjälp.
  • Hjälpmedel: man kan tömma urinblåsan med hjälp av en kateter, en smal slang som förs upp genom blåsan så att urinblåsan töms. Ibland låter man katetern sitta kvar tills man gör en prostataoperation.
  • Mer hjälp i vardagen: det finns flera hjälpmedel som kan göra vardagslivet lite lättare. Läs mer på Kontinets webb om hjälpmedel för män.

Läs mer

Kontinet är ett oberoende nätverk mot inkontinens. Där kan du läsa mer om besväret och vad du kan göra åt det.