Spola pinket
inkontinensdagen 6 maj
Inkontinensdagen är instiftad av nätverket Kontinet 2013.


Blandinkontinens är en kombination av både ansträngnings- och trängningsinkontinens. Det innebär att du både kan läcka urin när du anstränger dig (hostar, skrattar, nyser, joggar, lyfter) trots att du inte känner dig kissnödig. Men du kan också bli kissnödig helt plötsligt och måste snabbt in på toaletten.
Blandinkontinens är vanligt hos äldre och en av tre inkontinenta kvinnor sägs lida av just blandinkontinens. Söker du behandling för blandinkontinens är det ofta trängningsinkontinensen som behandlas först, eftersom den brukar upplevas som mest besvärlig.

Kännetecken

Eftersom blandinkontinens är en kombo av både ansträngnings- och trängningsinkontinens så läs mer om kännetecknen för respektive problem:

Tips och råd

  • Sök hjälp: det är viktigt att utreda orsaken till ditt inkontinensproblem. Vänd dig i första hand till distriktssköterska, husläkare eller kontinensmottagning. Kontinensmottagningar finns på flera vårdcentraler och sjukhus. 
Börja med det värsta: vid blandinkontinens är det viktigt att försöka koncentrera sig på ett symtom i taget. Och ta då det problemet som är värst och det symtom som är tydligast och försök sedan att göra något åt det.
  • Knip: börja med bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens. Eller träning av urinblåsan vid trängningsinkontinens. Samma sak här; börja med det problem som är besvärligast. Rådfråga din distriktssköterska, uroterapeut eller läkare.