Spola pinket
inkontinensdagen 6 maj
Inkontinensdagen är instiftad av nätverket Kontinet 2013.

Ungefär hälften av alla kvinnor som har inkontinensbesvär lider av just ansträngningsinkontinens. Orsaken är att vävnader och muskler i bäckenet och kring urinröret har försvagats av någon anledning. Och då får urinröret inte tillräckligt med stöd och läcker.
Det innebär att det svårt att hålla tätt när trycket på buken och urinblåsan blir för högt, till exempel när man lyfter tungt, hoppar, joggar, skrattar, hostar eller nyser. Men även vid lugnare aktiviteter, som till exempel promenader, kan det bli problem.
Har du precis fött barn eller är överviktig kan du drabbas av ansträngningsinkontinens, men även om du har långvariga förstoppningar. Du som har genomgått någon form av underlivsoperation, har bindvävsskador i underlivet, kronisk hosta eller annan långvarig sjukdom kan få besvär. Ansträngningsinkontinens kan också vara ärftligt.

Kännetecken

  • Du läcker urin när du hostar, nyser, skrattar eller motionerar.
  • Du läcker små skvättar hela tiden trots att du inte känner dig kissnödig.
  • Ovanligt hos män men kan ibland förekomma om du har genomgått en prostataoperation.

Tips och råd

  • Träna bäckenbotten: du som lider av lindrig eller måttlig ansträngningsinkontinens kan förbättra eller till och med bota dina besvär med regelbunden bäckenbottenträning under 3–6 månader. Men kom ihåg att du måste fortsätta träningen för att bibehålla resultatet.
  • Sök hjälp: det är viktigt att utreda orsaken till urinläckaget ordentligt. Vänd dig i första hand till distriktssköterska, husläkare eller kontinensmottagning. Kontinensmottagningar finns på flera vårdcentraler och sjukhus.
  • Säker för stunden: det finns särskilda skydd utformade för att snabbt suga upp urin, hindra urinläckage och oönskad lukt. Fråga på apoteket, där finns flera skydd i olika storlekar och uppsugningsförmåga.
  • Tänka på att: det hjälper inte att försöka dricka mindre, det gör bara urinen mer koncentrerad och retar urinblåsan och gör den ännu mer aktiv. Men tänk på att alkohol är urindrivande. Att motionera och äta sunt är också viktigt. Och det finns samband mellan övervikt och inkontinens. Rökningen däremot leder inte till urinläckage men rökhostan kan ge ett ökat tryck på urinblåsan. Ytterligare ett skäl att sluta kanske?

Läs mer

Kontinet är ett oberoende nätverk mot inkontinens. Där kan du läsa mer om besväret och vad du kan göra åt det.