Spola pinket
inkontinensdagen 6 maj
Inkontinensdagen är instiftad av nätverket Kontinet 2013.


Analinkontinens, eller fekal inkontinens som det heter på fackspråk, innebär att du kontinuerligt läcker avföring, gaser eller har läckage av fuktslem från tarmen. Analinkontinens är vanligare hos kvinnor än hos män och äldre är mer drabbade än yngre. Sammanlagt är det bara ett par procent som är drabbade.
Orsakerna kan däremot vara många. Allt från förlossningar till komplikationer av operationer har skadat muskler och nerver i bäckenbotten eller slutmuskeln men även ändtarmframfall eller medfödda missbildningar i ändtarmen. Neurologiska sjukdomar som MS, Parkinson, stroke eller demens kan ge nedsatt känsel och kontroll. Även inflammatoriska sjukdomar kan öka känsligheten i ändtarmen, ge trängningar och nedsatt förmåga att hålla tillbaka en trängning.

Kännetecken

Du har svårt att hålla tätt och har helt eller delvis förlorat din förmåga att kontrollera gaser eller avföring.

Tips och råd

  • Sök hjälp: det är viktigt att utreda orsaken till din analinkontinens. Vänd dig i första hand till distriktssköterska, husläkare eller kontinensmottagning.
  • Träna bäckenbotten: stärk muskulaturen kring och träna bäckenbotten och undvik tunga lyft.
  • Vardagstips: försök att ha regelbundna matvanor. Ät mat som ger fast avföring och undvik mat som ger gaser. Försök även att ha regelbundna toalettvanor och framförallt; ha inte bråttom.